ikan VH8-E6 8″ On-Camera Monitor

Description

– Tình trạng: New 100%.

– Bảo hành: 12 tháng.

– Bao gồm:

    • ikan VH8-E6 8″ On-Camera Monitor
    • 12V Universal Power Supply.

Additional information

Weight 2200 g