vhshopQUY ĐỊNH VỀ HOÀN TRẢ VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG ORDER

1. Trong trường hợp Khách hàng đã đặt cọc mà hủy đặt hàng khi hàng đã được mua và chưa được bàn giao thì Khách hàng sẽ phải chịu phạt 40% giá trị hàng hóa.

2. Trong trường hợp hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng do khâu vận chuyển của vHsHop, Khách hàng có thể lựa chọn phương án đền bù như sau:

  • vHsHop bồi thường 100% số tiền đã đặt cọc.
  • Mua lại sản phẩm thay thế đúng như sản phẩm bị thất lạc hoặc hư hỏng.
  • Chuyển tiền đặt cọc sang đơn hàng mới.

3. Trong trường hợp hàng về chậm hơn khoảng thời gian đã cam kết thì vHsHop sẽ phải hoàn trả lại như sau:

  • Muộn dưới 7 ngày, hoàn trả 5% giá trị hàng hóa.
  • Muộn 7 – 14 ngày, hoàn trả 30% giá trị hàng hóa.
  • Muộn trên 14 ngày, hoàn trả 100% giá trị hàng hóa.

4. Các trường hợp vHsHop được miễn giảm trách nhiệm khi hàng về chậm:

  • Do thiên tai, bão lụt làm ảnh hưởng đến tuyến di chuyển.
  • Do trục trặc trong khâu ship hàng từ phía người bán ở bên Mỹ.
  • Thời điểm cao điểm trong năm là trong khoảng 45 ngày trước Tết âm lịch.

Trong mọi trường hợp nêu trên, vHsHop sẽ kịp thời thông báo lại Khách hàng biết.

5. Sau khi hàng đã được giao cho Khách hàng (có biên nhận giữa vHsHop và Khách hàng), vHsHop sẽ không nhận đổi trả lại với bất kỳ lý do gì.

6. Không áp dụng chế độ bảo hành đối với hàng order.