Bộ Director’s Monitor Cage with V-Mount Bracket

Description

– Tình trạng: New 100%.

– Sử dụng với màn hình kiểm tra cho đạo diễn có kích thước từ 4″-7″.

– Bao gồm:

Bộ sản phẩm có thể được tổ hợp theo một số cách khác nhau tuỳ thuộc vào cách lên set thiết bị của người sử dụng.

Additional information

Weight 1700 g