Bảng màu X-Rite ColorChecker Video

Bảng cân màu dành cho anh em chụp hình cũng như làm phim.

Description

– New 100%.

Additional information

Weight 590 g