Hướng dẫn lắp ráp tay cầm CAMTREE Hunt

Tay cầm CAMTREE Hunt Quick Mount 15/19mm Rosette Handle CH-QM-H sử dụng cho bộ Shoulder Rig tương thích với hệ rod 15mm và 19mm. Hướng dẫn bằng hình ảnh Tại đây